Vacatures / Werk

Onderstaand staan projecten en initiatieven gericht op vacatures en werkgelegenheid weergegeven die binnen Food & Feed Noordoost-Brabant zijn/worden opgezet: 

Samenwerking uitzendbureaus

Samen met uitzendbureaus Otter Westelaken, Tempo Team en Hobij zijn wij een dienstverleningsconcept aan het ontwikkelen  voor lidbedrijven ten behoeve van behoud en instroom van werkgelegenheid. Dit concept gaat uit van de volgende activiteiten:

 

 • Arbeidspool: flexcentrum, vacature/kandidatenwebsite voor leden Food & Feed, instroombevordering allochtonen/45+-ers;
 • Opleiden: E-learning (korte inwerkmodules m.b.t. Foodsector), BBL-trajecten (bijvoorbeeld voor operators), vakgerichte opleidingen;
 • Imago: inzet “flex-attraction scan”, presentaties scholieren, etc. 

Actuele arbeidsmarktinformatie

In samenwerking met UWV Werkbedrijf wordt onderstaand actuele arbeidsmarktinformatie weergegeven, gericht op de regio Noordoost-Brabant. Deze arbeidsmarktinformatie kan u helpen bij het maken van de juiste keuzes en bij het inspelen op toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen:

 

 • algemene regionale arbeidsmarktinformatie: de Nederlandse arbeidsmarkt bestaat uit veel regionale deelmarkten met ieder hun eigen ontwikkelingen en bijzonderheden. Voor regionaal arbeidsmarktbeleid, is kennis van de regio erg belangrijk. Daarom biedt UWV maandelijks informatie over de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.
 • basiscijfers 45+: deze rapportage geeft een beeld van de werkloosheid onder 45-plussers in de regio Noordoost-Brabant. Het inzicht in het aantal werkloze 45-plussers vormt de basis voor gericht beleid en gerichte acties voor deze doelgroep.
 • basiscijfers jeugd: UWV WERKbedrijf en Colo presenteren gezamenlijk de rapportage Basiscijfers Jeugd over de actuele ontwikkeling rond jeugdwerkloosheid en het aanbod van stages en leerbanen. Beide partijen hebben hun expertise gebundeld en gezamenlijk beschikbaar gesteld aan de afzonderlijke 30 arbeidsmarktregio's. 
 • basiscijfers gemeenten: de ' basiscijfers gemeenten' biedt actuele informatie over het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWW) per arbeidsmarktregio. Ook geeft het inzicht in het aantal NWW per gemeente naar kenmerk, zoals geslacht en leeftijd.
 • regionale arbeidsmarktschetsen: deze schets geeft een beeld van de werking van de arbeidsmarkt in een bepaalde arbeidsmarktregio. Daarnaast geeft de schets inzicht in actuele en toekomstige ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.
 • de regio in beeld 2010/2011: Dit rapport schetst een beeld van de regionale arbeidsmarkt in Nederland. Er wordt een overzicht gegeven van actuele en verwachte ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt in 30 arbeidsmarktregio's. Ingegaan wordt op landelijke en regionale ontwikkelingen op het vlak van werkgelegenheid, waarbij aandacht wordt besteed aan sectorale ontwikkelingen in de regio. Daarnaast wordt stilgestaan bij ontwikkelingen van het aanbod aan arbeid. Hierbij worden kenmerken van niet-werkende werkzoekenden per regio in beeld gebracht. Op die manier wordt bijvoorbeeld duidelijk welke regio's te maken hebben met een hoog aandeel niet-werkende werkzoekenden met een laag opleidingsniveau en in welke regio's er sprake is van veel langdurig werklozen. Vraag en aanbod worden gekoppeld in het slothoofdstuk waarin de spanning c.q. de krapte op de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. Het rapport biedt goede ondersteuning bij het stimuleren van regionale samenwerking op het terrein van arbeidsmarktbeleid. 
 • monitor kan op werk in regio en beroepen: in de huidige economische ontwikkeling is het belangrijk dat de werkzoekenden een goed beeld hebben van de regio's en beroepen die nog wel een kans op werk bieden. Daarom heeft UWV WERKbedrijf de Monitor 'Kansen op werk in regio's en beroepen' ontwikkeld. De monitor heeft betrekking op de data van het afgelopen kwartaal. Uit de in de Monitor opgenomen nieuwe landkaarten blijkt dat de kansen op werk de nodige spreiding kennen over de verschillende arbeidsmarktregio's en beroepen. 
 • vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt 2011: door economische groei en vergrijzing is de kans groot dat de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. In het eenmalige themanummer ‘Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt 2011’ leest u over deze ontwikkeling per regio. Ook leest u hoe werkgevers zich kunnen voorbereiden op deze ontwikkelingen.

Basisopleiding Stars4Food

Met deze door Food & Feed opgezette basisopleiding zullen 20 uitkeringsgerechtigden worden opgeleid en vervolgens bij bedrijven als Sligro, Hutten, Vion, FrieslandCampina, PekaKroef, Bacu, en Dalco Food aan het werk gaan. Deze basisopleiding met aandacht voor onderwerpen als hygiene, kwaliteit en veiligheid is op 26 september jl. van start gegaan. Via deze link vindt je meer informatie over Stars4Food.

De bedoeling is om vanuit dit opleidingstraject meerdere opleidingen op te zetten waarbij zittend of nieuw personeel voor meerdere lidbedrijven tegelijkertijd kan worden opgeleid. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan procesoperators en productie- en logistiek personeel.

Vacaturebank

Op de website www.food-feed.nl is een vacaturebank ingericht waarop alle actuele vacatures van de lidbedrijven zijn terug te vinden. Hier vindt u een rechtstreekse link naar de vacaturebank.

Servicepunt Food & Feed

Samen met UWV Werkbedrijf regio Noordoost-Brabant is het Servicepunt Food & Feed opgericht. Vanuit dit Servicepunt hebben ondernemers in de voedingsmiddelenindustrie rechtstreekse aanspreekpunten binnen het UWV Werkbedrijf en wordt gerichte informatie verstrekt over arbeidsmarktontwikkelingen en subsidies. Daarnaast is op Werkplein Frisselstein in Veghel ook een digitale informatiezuil geplaatst die de vacatures binnen de voedingsmiddelensector weergeeft.

Bijgevoegd treft u een presentatie van het UWV aan van september 2011 met daarin regionale arbeidsmarktinformatie en informatie over subsidies bij het aantrekken van personeel via het UWV. 

Downloads

VoorbeeldweergaveBijlageGrootte
presentatie_uwv_september_2011.pdf566.24 KB

Share