Onderwijs / Opleiden

Op het gebied van onderwijs en opleiden zijn en worden diverse projecten opgezet door en/of met betrokkenheid van Food & Feed Noordoost-Brabant. Onderstaand staan hiervan enkele voorbeelden opgenomen.

Praktijkgerichte cases in het onderwijs

Om leerlingen en docenten op een goede, educatieve en praktijgerichte manier kennis te laten maken met de diversiteit van bedrijven in de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie in de regio Noordoost-Brabant, is hiervoor een concept ontwikkeld. Bedrijven bedenken/formuleren praktijkcases die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden binnen het bedrijf. Leerlingen krijgen deze praktijkcases tijdens reguliere lessen voorgelegd. Leerlingen gaan in groepen van 3-4 personen samenwerken en werken binnen een maand het volgende uit:

  • analyse van het bedrijf op basis van publicaties, website, internet, etc. met aandacht voor product, markt, klanten, core-business, etc.
  • analyse van de praktijkcase
  • oplossing(en) voor de praktijkcase
  • verwerken van de oplossingen in een presentatie

Als dit is gebeurd gaan de leerlingen bij het betreffende bedrijf langs en krijgen daar een presentatie en rondleiding van de casehouder. vervolgens presenteren de leerlingen in groepsverband hun oplossing op de praktijkcase. De casehouder geeft daar vervolgens zijn/haar feedback op.

HBO-module Continue Verbeteren

Door afstudeerstudenten van Avans is in eerste instantie vanuit Heineken een minor (afstudeerrichting) op HBO-niveau op het gebied van “Continue verbeteren” (verbeterprocessen in het productieproces) opgezet.  Inmiddels hebben vanuit ons netwerk Mars, Heineken, Unilever Oss, FrieslandCampina, Peka Kroef, De Heus Voeders, Agrifirm en Hutten toegezegd te participeren tijdens de opleiding, maar ook voor het afnemen van afstudeerders. Bijgevoegd een presentatie over de opzet en de invulling van deze minor.

Samenwerking MBO-instellingen

De samenwerking tussen diverse MBO’s (Helicon-ROC de Leijgraaf-KW1C) krijgt verder vorm. Er wordt nu nagedacht om gezamenlijk een en dezelfde MBO “Food (en health)” – opleiding aan te bieden in het totale werkgebied en verspreid over de onderwijsinstellingen. Deze zou in eerste instantie breed worden opgezet en gedurende de opleiding steeds meer gespecialiseerd dienen te worden. Een en ander heeft samenhang met de ontwikkeling van een Minor “Food” MBO-breed in de provincie Noord-Brabant. Enkele andere lopende projectideeen zijn: 

  • MBO plus:  ontwikkelen van een MBO+ -programma : het initiatief is opgepakt om na afloop van de MBO-studies dierverzorging en welness, een 2-jarig MBO+ -programma te ontwikkelen, toegespitst op Food en Feed bedrijven. E.e.a. kan – afhankelijk van behoefte en interesse - in samenwerking met  o.a. de volgende bedrijven worden opgezet: Royal Canin , Agrifirm , Vobra Special Petfoods, de Heus Voeders, Fransen Gerrits, Hutten, Sligro, Jumbo, FrieslandCampina, Peka Kroef, Heineken, Mars, Vion. Tegelijkertijd en in relatie hiermee zal ook de afstemming en doorstroom richting HBO verbeterd kunnen worden. Ook hier zal aandacht aan besteed moeten/kunnen worden;
  • Docentenstage: initiatief om docenten een stage van enkele dagen/weken bij bedrijven in de voedingsmiddelen- e/of diervoederindustrie te laten doorlopen zodat de bekendheid met de sectoren vergroot wordt.

Stages en afstuderen

Op de website www.food-feed.nl is een stagebank ingericht waarop alle actuele stage- en afstuurplaatsen van de lidbedrijven zijn terug te vinden. Hier vindt u een rechtstreekse link naar de stagebank. Om de vraag naar stagiaires en het aanbod beter af te stemmen, zal echter ook nadrukkelijk met onderwijsinstellingen samengewerkt moeten worden. Met name in de zin dat er door onderwijsinstellingen ook garanties afgegeven moeten kunnen worden met betrekking tot de invulling van stage- en afstudeerplaatsen en dat tijdstippen voor aanvang stages en afstudeerplaatsen ook bekend zijn bij de bedrijven.

Diversen

Daarnaast worden vanuit de aangesloten bedrijven regelmatig excursies/rondleidingen verzorgd voor leerlingen en worden via deze website ook een groot aantal lesprogramma's over voeding aangeboden en is via deze link veel informatie voor werkstukken te vinden. 

  

Downloads

VoorbeeldweergaveBijlageGrootte
kennisnetwerk_continue_verbeteren.pdf1.18 MB

Share