Welkom bij Food & Feed Noordoost-Brabant

Food & Feed Noordoost-Brabant is een netwerk van en voor bedrijven uit de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie in de regio Noordoost-Brabant. Samen met onderwijsinstellingen, overheden en uitzendbureaus spannen wij ons in voor behoud en de werving van personeel door middel van o.a. imagoverbetering, onderlinge kennisdeling en opleiden en scholing. Maak kennis met de diversiteit van de voedingsmiddelenindustrie, projecten, vacatures, opleidingen, stageplaatsen, bijbaantjes, input voor werkstukken, etc. Je kunt het allemaal vinden op deze website!

Food & Feed Noordoost-Brabant geeft o.a. vorm aan het actieplan "goed en voldoende personeel voor de sector Agro& Food" van Noordoost-Brabant Werkt!, zie voor meer informatie deze link. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door NOB Werkt! en de provincie Noord-Brabant.    Logo 5 NOB br200Logo Provincie NoordBrabant br200

Share