Links

Onderstaand vindt u links naar diverse interessante websites:

www.5-sterrenregio.nl
De 5-sterrenregio Noordoost-Brabant is een netwerk van overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen in Noordoost-Brabant dat partijen bij elkaar brengt , maar ook innovatie (project)ideeen binnen de 5 sectoren die primair ondersteund worden: Food, Farma, Toerisme, Logistiek en Machinebouw financieel ondersteund.
Ook Food & Feed Noordoost-Brabant wordt mede mogelijk gemaakt door de 5-sterrenregio Noordoost-Brabant.

www.beroepeninbeeld.nl

Meer inzicht in toekomstige beroepen in de voedingsmiddelenindustrie vind je ook op de website www.beroepeninbeeld.nl. Deze site helpt jou bij het ontdekken van jouw droomberoep. Je vindt hier filmpjes en informatie over alle beroepen in het mbo.

www.diervoeder.info
Diervoeder.info is een informatieve website over diervoeder, gemaakt door het Productschap Diervoeder (PDV).  Op Diervoeder.info is veel informatie voor kinderen over diervoeder te vinden, varierend van materiaal voor een spreekbeurt tot een online lespakket en kleurplaten. 

www.eeninfood.nl 

Als ondernemer denkt u niet in regio's. U levert aan andere regio's of exporteert misschien zelfs. U vindt niet alleen uw afnemers buiten de grenzen van uw eigen regio, u bouwt er ook uw netwerk op. Vanuit die gedachte is Zuid-Nederland: Eén in food opgestart. Het is een ondernemersplatform dat drijft op een marktgedreven aanpak. Waarin regio's en marktspelers samen komen om te werken aan innovaties en nieuwe combinaties in de foodbusiness. Vijf regio's werken samen in Zuid-Nederland: Eén in Food. Elk met hun eigen zwaartepunt. Door kennisuitwisseling en samenwerking tussen ondernemers uit deze regio's, kunnen we optimaal van elkaars krachten profiteren. Met als doel dat de food- en agrisector daar direct van kunnen profiteren. 

www.evmi.nl
Deze website van Elsevier Voedingsmiddelenindustrie is bedoeld voor management in de voedingsmiddelensector. Hier is actueel nieuws te vinden over o.a. arbeidsmarktontwikkelingen, voedselveiligheid en productontwikkeling in de sector.

www.fnli.nl
De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is dé koepelorganisatie van bedrijven en brancheorganisaties in de Nederlandse levensmiddelenindustrie (food en non-food). De FNLI is spreekbuis voor bedrijven en brancheorganisaties en aanspreekpunt voor handelspartners, NGO's, overheid, politiek en media. De organisatie behartigt de belangen die de individuele bedrijven overstijgen.

www.hoemaakjehet.com
Ieder mens heeft eten nodig om te kunnen leven. Het is dan ook niet raar dat de bedrijven die deze voeding maken de grootste branche van Nederland vormen. Maar hoe worden die producten eigenlijk gemaakt? En wat voor mensen werken daar? Op deze site vind je alles over leren en werken in Food en natuurlijk hoe het word gemaakt.

www.food-nutrition.nl
Bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen in Noord-Brabant en Limburg werken in toenemende mate samen aan innovatie en versterking van de concurrentiekracht van de sector. Food&Nutrition is een kwartaalblad dat sinds 2009 verschijnt en bovengenoemde partijen een gemeenschappelijk platform biedt voor informatie-uitwisseling, kennisoverdracht en discussie en betrekt met name ook de vele mkb-ondernemers in de sector nauw bij dit proces.

www.foodinspiration.nl
Via deze website wordt u doorgelinkt naar het eerste volledig digitale foodmagazine van Nederland. Zeer smakelijk en zeker de moeite waard!

 

www.foodpersonality.nl
FoodPersonality is een blad voor de supermarktsector. Het blad is een platform van en voor mensen die in de supermarktsector werken of er als leverancier van goederen en/of diensten aan verbonden zijn. De berichtgeving en achtergronden van het blad zijn vooral bestemd voor directies, managers en andere besluitgerechtigden bij supermarktbedrijven, in onder meer de disciplines sales, marketing, assortimentssamenstelling, branding, operations, logistiek, communicatie en human resources. En: voor ondernemers en leidinggevende managers van supermarktvestigingspunten.

www.k-eten.nl
Stichting K-ETEN staat voor het bevorderen en begeleiden van de benodigde veranderingen die leiden tot  het bereiden en eten van vers en duurzaam geproduceerd voedsel in scholen en instelllingen. Door kennis en ervaring m.b.t. kwalitatieve voeding te integreren in het dagelijks leven c.q. schoolritme, kunnen kinderen zich fysiek en geestelijk volwaardig ontwikkelen. Dit is impliciet verbonden met de ontwikkeling van bewustzijn; zowel van eigen lichaam en gezondheid als van de menselijke relatie met zijn omgeving.


www.pdv.nl 
Dit is de website van het Productschap Diervoeder. Het Productschap Diervoeder is de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie voor ondernemers en werknemers in de productieketen van diervoeders. De aandachtsvelden voor gemeenschappelijk beleid zijn:
•kwaliteit en productveiligheid
•voederwaardering
•arbeid
•onderzoek
•communicatie
•marktordeningsregelingen

www.smaaklessen.nl
Smaaklessen is een lesprogramma over eten en smaak voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs.    In dit unieke lesprogramma staat het beleven van voedsel centraal. Proeven, ruiken, horen, voelen en kijken: met al hun zintuigen verkennen kinderen het dagelijkse eten.

www.sol-online.nl
De SOL staat voor Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds in de Levensmiddelenindustrie. De SOL is een onafhankelijke adviesorganisatie met een specifieke expertise als het gaat om personeelsontwikkeling, scholing en subsidie. De organisatie beschikt over een waardevol relatienetwerk. De SOL werkt ten behoeve van branches, bedrijven en werknemers in de voeding- en genotmiddelenindustrie.
De kerndoelstelling van de SOL is de verbetering van het kwalificatie- en competentieniveau van medewerkers in en voor de Nederlandse voedings- en genotmiddelenindustrie. Daarmee draagt de SOL bij aan de versterking van de concurrentiepositie van de bedrijven, de werknemers en de bedrijfstak als geheel.

www.vmt.nl
VMT online is een bron van vakinformatie en nieuws voor Nederlandse en Belgische bedrijven in de voedingsmiddelindustrie.

 

Share