Kennisdeling

Food & Feed Noordoost-Brabant is een netwerk van ondernemers, onderwijs en overheden (3 O's) waarbij onderlinge kennisdeling zeer belangrijk is. Uitgaande van de gezamenlijke opgave richting 2016, zal onderlinge kennisdeling de basis zijn om te komen tot gezamenlijk invulling van onderstaande vacatures/behoeften:

 • 700 (proces)operators
 • 700 productiemedewerkers
 • 150 specialisten (kwaliteitsmedewerkers, trendwatchers, voedingsmiddelentechnologen, etc.)
 • 100 (productie)koks
 • 500 ondersteunend personeel (logistiek, distributie, administratief, etc.).

Projectgroepen

Om hieraan invulling te geven worden projectgroepen gevormd van vertegenwoordigers van bedrijven, onderwijsinstellingen, uitzendbureaus en overheid/UWV. Eerste doelstelling van deze werkgroepen is om te komen tot een inventarisatie wat de gezamenlijke behoefte is, wat er reeds – al dan niet op individuele basis – wordt ondernomen om deze behoefte in te vullen en hoe meer en beter gezamenlijk opgetrokken en van elkaar geleerd kan worden. Naast contentverwerving wordt hiermee ook uw netwerk versterkt en leert u van andere bedrijven. Er worden een 4-tal projectgroepen geformeerd, gericht op:

 • Instroom van logistiek en productiepersoneel
 • Instroom van technisch personeel/operators
 • Instroom van specialistisch personeel (HBO/WO)
 • PR/communicatie/beleid

Na de eerste inventarisatie worden gezamenlijke belangen, doelen en acties richting toekomst geformuleerd, zodat een roadmap richting verwerving van voldoende personeel kan worden opgemaakt.

Werkgroep talent

Met betrokkenheid van o.a. Mars, Sligro, Jumbo en FrieslandCampina is een werkgroep gestart om na te denken over talentwerving/-behoud. De eerste conclusies zijn:

 • Actie 1: imago-/promotiecampagne: voorgesteld wordt om een gezamenlijke imago-/promotiecampagne uit te zetten bij HBO/WO-instellingen buiten Noord-Brabant (veelal gaan jongeren uit deze regio daar studeren, weten ze niet welke werkgelegenheid en bedrijven in de regio Noordoost-Brabant zijn gevestigd en gaan vervolgens werk zoeken in de buurt van de HBO/WO-onderwijsinstelling waar ze hun opleiding hebben genoten en op kamers hebben gezeten. In een later stadium willen ze vaak wel weer terugkeren naar de regio waar ze oorspronkelijk vandaan komen, maar het verdient de voorkeur om HBO/WO-studenten onmiddellijk na afstuderen in dienst te kunnen nemen). Als voorbeelden worden genoemd:

- Universiteit van Wageningen: o.a. levensmiddelentechnologie
- Universiteit Groningen: sales en marketing    

Deze campagne zal grootschalig moeten worden opgepakt, met medewerking van bedrijfsleven en overheden (regionaal en provincie). Ingestoken zal moeten worden op:

- werkgelegenheid: aanwezigheid vele grote bedrijven in de Foodsector met grote diversiteit aan functies, kansen, mogelijkheden, etc.
- aantrekkelijk woon- en leefklimaat in de regio

 • Actie 2: samenwerking met MBO-opleidingen tbv technisch opgeleid personeel. Om goed geschoolde, technisch opgeleide, jongeren in MBO 3 / 4 – opleidingen te krijgen en deze vervolgens naar de Foodbedrijven in de regio te krijgen, zullen gezamenlijk met MBO-instellingen acties dienen te worden ondernomen om een keuze voor deze opleidingen aantrekkelijker te maken. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan:

- afstemming vmbo/mbo
- aantrekkelijke wervingscampagnes met medewerking van het bedrijfsleven
- baangaranties vanuit het bedrijfsleven
- praktijkgericht leren (BOL-traject) 

Ledenbijeenkomsten

4 maal per jaar worden ledenbijeenkomsten georganiseerd voor alle bij het netwerk betrokken partijen

Overige kennisdeling

Informatie vanuit gelijksoortige netwerken en overkoepelende organisaties ( o.a. 5-sterrenregio Noordoost-Brabant, Een-in-Food en Food Connection Point), interessante nieuwsberichten, aanbod van personeel, etc. wordt via e-mail verspreid aan de leden en/of gepubliceerd via het afgeschermde gedeelte van de website. Op dit afgeschermde gedeelte dat alleen via een login in te zien is, zijn ook alle contactgegevens van betrokken bedrijven en partners terug te vinden.

 

Share